Wednesday, January 12, 2011

UNTUNG BESAR PUNYA !!!!!

Presiden dan Ketua Eksekutif Petronas, Datuk Shamsul Azhar Abbas  menyatakan keuntungan bersih Syarikat minyak Malaysia iaitu PETRONAS BERJUMLAH 26.5 BILION DALAM TEMPOH ENAM BULAN BERAKHIR 31 MAC 2011 .

Keuntungan ini telah meningkat sebanyak 18.8 peratus daripada 22.3 bilion yang dicatat pada tempoh sama tahun kewangan lalu. Ia diraihnya daripada pendapatan sebanyak RM115.5 bilion, meningkat 17.6 peratus daripada RM98.2 bilion.

BESAR PUNYA!!!!

No comments:

Post a Comment